แจ้งปรับปรุงระบบ Wi-Fi เช้าวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 04:00-05:00 น.

     ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดทำการเรียนการสอน จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายจำนวนหนึ่ง จึงส่งผลให้ในบางช่วงเวลา ผู้ใช้งานไม่สามารถทำการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ หรือใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอน และการประชุมออนไลน์ นั้น
     ในการนี้ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางปรับปรุง ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยจะดำเนินการอัปเกรดเฟริมแวร์อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณไร้สาย (Wi-Fi) ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 04:00-05:00 น. ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

Loading