อบรมหลักสูตรเปลี่ยนงานนำเสนอจาก PowerPoint ให้อยู่ในรูปแบบวิดีโอ รุ่น 1

     CITCOMS จัดการอบรมหลักสูตรเปลี่ยนงานนำเสนอจาก PowerPoint ให้อยู่ในรูปแบบวิดีโอ รุ่น 1 โดยมี นายนันทวุฒิ เงินจันทร์ บุคลากรสังกัดคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบเนื้อหาที่จะทำการนำเสนอ เทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหว การใช้งานเครื่องมือต่างๆ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการสร้างและการบันทึก VDO เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 3.61
– คะแนนหลังการอบรม 4.55
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.75

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

Loading