แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 21:00-21:05 น.

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

จะดำเนินการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) ของมหาวิทยาลัย

ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 21:00 – 21:05 น.

ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานระบบเครือข่าย โทร. 0-5596-1524 e-Mail : noc@nu.ac.th

Loading