อบรมหลักสูตร “การตกแต่งภาพออนไลน์ด้วย Photopea รุ่น 2” ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการตกแต่งภาพออนไลน์ด้วย Photopea รุ่น 2 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นายเติมพงษ์ ทองทุม บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเมนูและเครื่องมือต่างๆ ใน Photopea การสร้างชิ้นงาน การปรับแต่งภาพ รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่น่าสนใจในการตกแต่งภาพให้สวยงาม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.03
– คะแนนหลังการอบรม 4.24
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.68

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตรสุดท้าย ประจำปี 2566 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575

Loading