ผู้ดูและบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฝึกตรวจสอบช่องโหว่ เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้ระบบเครือข่าย

     เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2566 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้และฝึกทดสอบเจาะระบบความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ดูแลระบบในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ร.อ.นพรัตน์ สุจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นวิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมฝึกปฏิบัติการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบเว็บไซต์ และระบบเครือข่าย รวมถึงการทดสอบเจาะระบบเว็บไซต์ และระบบเครือข่าย เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการวิเคราะห์และตรวจหาช่องโหว่ เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสียหายจากการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

Loading