ประชุมบุคลากร CITCOMS ประจำปีงบประมาณ 2567

     CITCOMS จัดการประชุมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีหัวหน้างานแต่ละงาน เป็นตัวแทนในการชี้แจงแผนการดำเนินงาน และเป้าหมายการดำเนินงาน พร้อมแนวปฏิบัติต่างๆ สำหรับองค์กร เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย และการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง Main Conference ชั้น 1 อาคาร CITCOMS

Loading