ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 บุคลากร CITCOMS เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน ณ วัดยางเอน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสมทบทุนจัดสร้างโรงครัวและหอฉัน และสืบสานประเพณีอันดีงามของประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับกฐินสามัคคีในครั้งนี้มียอดทำบุญจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้มีจิตศรัทธาประชาชนในชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 636,408.75 บาท 

     อ้างอิงข้อมูลจากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading