อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Node.JS 

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Node.JS ให้แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และ Programmer ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี นายธีรวุฒิ ทวีภัทรวงศ์ กรรมการบริษัท อิเทอเนลเล่ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน Node.JS และ Express.JS การจัดการข้อมูลและการทํา Authentication รวมถึงการทํา API และการเชื่อมต่อ Frontend เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.39
– คะแนนหลังการอบรม 3.79
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.37

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575 

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ย้อนหลัง ได้ผ่านทาง https://skill.nu.ac.th/

เรียนเสร็จ สอบผ่าน ได้ใบ Cert.

Loading