อบรมหลักสูตร K8s (Kubernetes) ให้แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และ Programmer ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร K8s (Kubernetes) ให้แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และ Programmer ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี นายธีรวุฒิ ทวีภัทรวงศ์ กรรมการบริษัท อิเทอเนลเล่ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงการทำงาน และการจัดการส่วนประกอบต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อผู้ดูแลระบบเครือข่าย และ Programmer เมื่อวันที่ 12-13 มิถุานยน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.19
– คะแนนหลังการอบรม 3.92
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.31

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ย้อนหลัง ได้ผ่านทาง https://skill.nu.ac.th/

เรียนเสร็จ สอบผ่าน ได้ใบ Cert.

Loading