อบรมหลักสูตรการสร้างงานนำเสนอในรูปแบบวิดีโอด้วยโปรแกรม Canva ให้แก่คุณครูโรงเรียนเซนต์นิโกลาส

     เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2566 CITCOMS จัดการอบรมหลักสูตรการสร้างงานนำเสนอในรูปแบบวิดีโอด้วยโปรแกรม Canva ให้แก่คุณครูโรงเรียนเซนต์นิโกลาส โดยมีนายธงชัย วิไลวิทย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรแนะนำการเข้าใช้งาน Canva ในส่วน Video การนำ Clip มาตัดต่อ การใช้งานเทคนิคต่างๆ ศึกษาการทำงานของ Timeline การใส่ตัวหนังสือ Effect การแทรกเสียง รวมถึงการเลือกแม่แบบสำหรับ Video ให้เหมาะสมกับการใช้งานใน Social Media ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

ระดับชั้นปฐมวัย

 

ระดับชั้นประถมศึกษา

 

ระดับมัธยมศึกษา

     หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร. 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th

Loading