อบรม “การใช้ e-Signature และ Digital Signature” ให้แก่บุคลากรภายใน

     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 CITCOMS จัดการอบรม “การใช้ e-Signature และ Digital Signature” ให้แก่บุคลากรภายใน โดยมี นายเอกภาคย์ วรรณกูล บุคลากรสังกัดงานระบบสารสนเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ และความแตกต่างระหว่าง e-Signature กับ Digital Signature และนายธนวัฒน์ พูลเขตนคร บุคลากรสังกัดงานอำนวยการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการใช้งาน รวมถึงขั้นตอนการใช้งาน เช่น การลงนามในหนังสือราชการ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการสนองนโยบายการใช้งาน Digital Signature ของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้บุคลากรสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ ณ ห้อง Main Conference ชั้น 1 อาคาร CITCOMS

     บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน Digital Signature ได้ที่ https://citcoms.office.nu.ac.th/nu-digital-signature/

 

 

Loading