อบรมเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO27001

     เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2566 นายณธร อรุณภู่ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ISO Training เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO27001 ให้แก่บุคลากรงานระบบเครือข่าย งานระบบสารสนเทศ และงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้ไปวางแผนการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยงและป้องกันข้อมูลจากการถูกโจรกรรม ณ ห้อง Main Conference อาคาร CITCOMS

     นอกจากนี้ ทีมวิทยากรยังได้ทำการตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำที่เหมาะสมสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO27001 อีกด้วย

Loading