อบรมหลักสูตรการเปลี่ยนรายงานให้เป็นฐานข้อมูลใน Excel รุ่น 1

     CITCOMS จัดการอบรมหลักสูตรการเปลี่ยนรายงานให้เป็นฐานข้อมูลใน Excel รุ่น 1 โดยมี นายสรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานกับตารางข้อมูลใน Excel การใช้เมนูคำสั่งในการแยก จัดเรียง ปรับแต่งข้อมูล การใช้สูตรในการจัดการกับข้อความ และเทคนิคการใช้สูตรและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.59
– คะแนนหลังการอบรม 4.00
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.34

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

Loading