ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (NU MOOC) มหาวิทยาลัยนเรศวร

    รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (NU MOOC) มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดและแนวปฏิบัติในการจัดทำรายวิชา NU MOOC รวมถึงการวางแผนการดำเนินการผลิตรายวิชา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง Mini Conference ชั้น 1 อาคาร CITCOMS

รายวิชา NU MOOC ประจำปี 2567

Loading