เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “UniNet พบมหาวิทยาลัย”

     เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2566 บุคลากร CITCOMS พร้อมด้วยผู้ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “UniNet พบมหาวิทยาลัย” ซึ่งจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้อง Main Conference ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

Loading