หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

CITCOMS #Training2023

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
สำหรับนิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เท่านั้น‼️ ฟรี‼️
อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 40 ที่นั่ง

เลือกหลักสูตร เลือกลงทะเบียน ได้ที่ https://training.nu.ac.th/
📞 สอบถาม โทร. 0-5596-1575 คุณปณิดา ภานุไพศาล หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th