ต้อนรับน้องๆ รายวิชาการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ณ NU Media Center (Studio ชั้นใต้ดิน)

     บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน (ทีมถ่ายทำ) กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับน้องๆ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 พร้อมแนะนำอุปกรณ์ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ และอุปกรณ์ควบคุมภาพและเสียง โดยให้น้องๆ ได้ทดลองใช้งานอุปกรณ์เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ภายใต้การเรียนการสอนรายวิชาการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ของ ผศ.ดร.กิตติพงษ์ พุ่มพวง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ NU Media Center (Studio ชั้นใต้ดิน) อาคาร CITCOMS

Loading