CITCOMS เข้าร่วมกิจกรรมเวทีผู้บริหารพบประชาคม ครั้งที่ 1

     เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 บุคลากร CITCOMS เข้าร่วมกิจกรรมเวทีผู้บริหารพบประชาคม ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมทีมบริหารมหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานการบริหารมหาวิทยาลัย แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 2 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading