ประกาศแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศ_แนวทางปฏิบัติและกรอกมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Download เอกสารแนบ