งานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคการศึกษา” 26 สิงหาคม 2565