“การบันทึกหน้าจอด้วย Windows 10” อีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับการบันทึกหน้าจอ

“การบันทึกหน้าจอด้วย Windows 10” อีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับการบันทึกหน้าจอ

     Google ได้ทำการแจ้งยกเลิกบริการบันทึก VDO ใน Google Meet สำหรับบริการ Google Workspace for Education Fundamentals ที่ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรใช้บริการอยู่ โดยผู้ใช้งานจะสามารถทำการบันทึก VDO ได้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2565

     อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถใช้งาน Google Meet สำหรับการเรียนการสอน หรือการประชุมได้ แต่จะไม่สามารถทำการบันทึก VDO ได้หลังวันที่ 9 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ อาจารย์สามารถใช้งาน Microsoft Teams แทน Google Meet เพื่อทำการบันทึก VDO การสอนได้ โดยหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน Google Meet สามารถติดต่อได้ที่ 0-5596-1557 หรือ e-Mail : thongchaiv@nu.ac.th

     จัดทำโดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร