ห้อง Computer Self-access

Computer Self-access

ศูนย์กลางการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
เป็นแหล่งพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีของนิสิต
พร้อมให้บริการพื้นที่ในการปฏิบัติงานกลุ่มเพื่อประกอบการศึกษา
เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน

  • คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จำนวน 36 เครื่อง
  • โต๊ะประชุมกลุ่มย่อย ขนาด 8-10 ที่นั่ง จำนวน 2 โต๊ะ
  • โต๊ะอ่านหนังสือ ขนาด 8-10 ที่นั่ง จำนวน 2 โต๊ะ

 *ผู้ใช้บริการ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อกล้าม แขนกุด กางเกงขาสั้น

Loading